Ben Shapiro and the quest to exterminate the Palestinian people – By Femi Fani-Kayode

*Photo: Shapiro * “Gaza, you BLACK woman! Gaza, you trash! Gaza you bitch! Gaza, you daughter…